Letters to Devotees by Shree Maharaj

# Letters
1 Sou. Nirmalatai Neelkanthrao Khare (Daughter of Shree Sadguru Baba Maharaj)
2 Shri Ashok Raghunath Joshi (Shree Sadguru Kaka Maharaj)
3 Shreedhar Pant Joshi, Ratnagiri, Maharashtra.
4 Haribhau Bhalchandra Athavle, Palghar, Maharashtra.
5 Shree Annarao Alias J. K. Athavle, Vileparle, Mumbai.
6 Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda – 1
7 Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda – 2
8 Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda – 3
9 Chi. Shakuntala Shevade – 1
10 Chi. Shakuntala Shevade – 2
11 Chi. Shakuntala Shevade – 3
12 Shri Seetarambuwa Walawalkar
13 Shri Vishwanath Shembekar Esqr.
14 Chi. Ku. Shakuntala Shewade
15 Dr. S.D.Joshi,Esq
16 Shri Raghunathrao Joshi, Esq
17 Shri Dinkar Banavali, Esq
18 Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai Esqr
19 Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai Esqr
20 Shri Deenanath Banavali, Delhi Esqr
21 Shri Vishwanathrao D. Prabhudesai, Esqr.
22 Sou. Nirmalatai Neelkanthrao Khare
23 Shri D.N. Banavali, Esq
24 Shri Vishwanath Dattatreya Prabhudesai, Mumbai
25 Shri Dr. Haribhau Bhalchandra Aathalye, Palghar
26 Shri Neelkanthrao Khare, Wardha
27 Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai
28 Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai
29 Shri D. N. Banavali, New Delhi 5
30 Shri Babarao alias Madhukar W. Tembe, Afganistan
31 Shri Babarao alias Madhukar V. Tembe, Afganisthan Esqr
32 Shri Hari Narayan Tambe (Tambe Master), Sawarde
33 Shri Baliram Rajeshirke, Sawarde
34 Shri Kashinath D. Bhosale (Buwa), Malavali
35 Shri Sharad Govind Kokje , Ratnagiri
36 To Dr. Haribhau Bhalchandra Aathalye, Palghar
37 To Sou. Kamlabai Padmakar Shewade, Baroda.
38 To Shri Gurunath V. Kulkarni, Mumbai.
39 To Ku. Shakuntala Gajanan Shewade, Baroda
40 To Ku. Shakuntala Gajanan Shewade, Baroda