<h1>Shree  Swami Samarth</h1>

Letters to Devotees by Shree Maharaj

#Letter
1Chi. Sow. Nirmalatai Khare   (Daughter of Shree Baba Maharaj).
2Shri Ashok Raghunath Joshi (Shree Kaka Maharaj).
3Shreedhar Pant Joshi, Ratnagiri, Maharashtra.
4Haribhau Bhalchandra Athavle, Palghar, Maharashtra.
5Shri Annarao Alias J. K. Athavle, Vileparle, Mumbai.
6Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda. 1
7Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda. 2
8Sow. Kamalabai Padmakar Shevade, Baroda. 3
9Chi. Shakuntala Shevade 1.
10Chi. Shakuntala Shevade 2.
11Chi. Shakuntala Shevade 3.
12Shri Sitarambua Walawalkar, Sawarde
13Shri Vishwanath Shembekar, Savarde
14Chi. Ku. Shakuntala Shewade
15Dr. S.D.Joshi,Esq
16Shri Raghunathrao Joshi,Esq
17Shri Dinkar Banavali, Esq
18Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai Esq
19Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai Esq
20Shri Deenanath Banavali, Delhi Esq
21Shri Vishwanathrao D. Prabhudesai, Esqr.
22Sou. Nirmalatai Neelkanthrao Khare
23Shri D.N. Banavali,Esq
24Shri Vishwanath Dattatreya Prabhudesai, Mumbai
25Shri Dr. Haribhau Bhalchandra Aathalye, Palghar
26Shri Neelkanthrao Khare, Wardha
27Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai
28Shri Kamlakarpant L. Walawalkar, Mumbai
29D. N. Banavali, New Delhi - 5
30Shri Babarao alias Madhukar W. Tembe, Afganistan
31Shri Babarao alias Madhukar V. Tembe, Afganisthan Esqr
32Shri Hari Narayan Tambe (Tambe Master), Sawarde
33Shri Baliram Rajeshirke, Sawarde
34Shri Kashinath D. Bhosale (Buwa), Malavali
35Shri Sharad Govind Kokje , Ratnagiri
36Dr. Haribhau Bhalchandra Aathalye, Palghar
37Sou. Kamlabai Padmakar Shewade, Baroda
38Shri Gurunath V. Kulkarni, Mumbai
39Ku. Shakuntala Gajanan Shewade, Baroda
40Ku. Shakuntala Gajanan Shewade, Baroda
** More to be added shortly...............